Přimykací tanec – klíč k srdci

autor: Shoshana 

Byli jsme na večeři s přáteli, když jsem si všimla, jak se jedno z batolat, neklidné a ufňukané, spokojeně uvelebilo v náručí své babičky. Na ostatní dospělé, kteří situaci sledovali, to působilo jako kouzlo. Když už ale znáte přimykací tanec, tak víte, jak tato magie funguje.

Foto RODNAE Productions přes Pexels

Přimykací tanec je starodávný tanec všech kultur, který nás spojuje s těmi, na kterých nám záleží. Vždy jsme jej znali intuitivně a nikdy jsme si jej nepotřebovali uvědomovat – to až teď se tomu tak děje.

Tento tanec je rituál, který je součástí dobrých mravů ve společnosti. Intuitivně se propojíme s lidmi tím, že počkáme na pozvání k existenci v jejich přítomnosti a posléze pozvání oplatíme. První krok začne tím, že se přátelským způsobem přesuneme do osobního prostoru daného člověka. Naše intuice nám řekne, zda je takové přiblížení vítané. Naším dalším krokem je zachytit pohled této osoby a usmát se. Když se na nás dotyčný usměje zpátky, vyměníme si zdvořilostní gesto, které nás oba přivede k souhlasnému přikývnutí hlavami. Nyní pokročíme v tanci tím, že přidáme špetku blízkosti, předáme vřelé pocity, které cítíme vůči této osobě a potěšení, které máme díky přítomnosti této osoby. Nyní jsou zapojené hluboké instinkty vazby, které existují v nás všech.

Je důležité tento tanec vědomě provádět a přizpůsobovat ho našim dětem. Potřebujeme je přimykat tímto tancem mnohokrát během celého dne. Bez tohoto tance je nemůžeme vést, učit, ovlivňovat, ani se o ně starat. Dlouhá pracovní doba a náročnost velkého množství povinností nás často odvádějí od přimykání našich dětí a od toho, abychom si je udržovali na blízku. Stejně jako se kvarky atomu spěchají připojit k jiným kvarkům, když jsou od sebe navzájem oddělené, tak se i děti spěchají připojit k přátelům, mobilům a tabletům, které soutěží s rodiči. Kdyby tyto konkurenční vazby pomáhaly našim dětem růst, nebyly by tak nebezpečné. Ony ale vytrhávají děti z oběžné dráhy tvořené jejich rodiči a zbavují je blízkých vřelých vztahů, které jsou tak nezbytné pro zdravé dozrávání.

Pokud svěřujeme naše děti jiným pečovatelům, musíme se ujistit, že znají tento tanec. Zaměstnanec školky, učitel, ředitel, poradce, všichni potřebují vědět, jak přimykat naše děti. Pokud bychom mohli implementovat jednu změnu v našich třídách, která by významně změnila atmosféru našich škol a schopnost našich dětí soustředit se, učit se a růst, bylo by dobré zajistit, aby dospělí věděli, jak je důležité přimykat studenty každý den. Teprve poté je budou moci řídit, vést a starat se o ně. 

To je nezbytný klíč k tomu, jak pomoct dětem vyrůst. Vynikající teoretik a vývojový psycholog, Dr. Gordon Neufeld, nám dal jazyk a slova k popisu tohoto tance, protože pouze tehdy, když máme slova, si můžeme tyto věci plně uvědomit.

Překlad: Hana Benýšková
Korektura: Veronika Skuhrovcová
Zdroj: The Collecting Dance – The Key to the Heart

Fotografie od uživatele Kristina Paukshtite ze služby Pexels

Shlédnutí: 2685