Slovníček pojmů

Proces adaptace

Proces adaptace odkazuje na přirozenou sílu růstu, která mění dítě – emocionálně se vyvíjí nebo se učí nové realitě – v důsledku vyrovnání se s něčím, co nelze změnit. Jde o proces, při kterém se děti učí ze svých chyb a těží z neúspěchu. To je také proces, při kterém potíže mění dítě k lepšímu.

Proces emergence

Jedná se o životní proces diferenciace, jehož cílem je životaschopnost dítěte jako samostatné bytosti. Vyznačuje se podnikavým druhem energie, která spontánně vychází z vyvíjejícího se dítěte. Člověk to vidí u batolat. Tento proces je spontánní, ale není vůbec nevyhnutelný – závisí na uspokojení vazebných potřeb dítěte. Proces emergrence je základem pro hodně kvalit, které považujeme za žádoucí u dítěte: smysl pro zodpovědnost, zvědavost, zájem, hranice, respekt k druhým, individualita, osobnost.

Proces integrace

Přirozená růstová síla zahrnující míchání samostatných entit. Vývojový proces, ke kterému dochází, když se různé prvky osobnosti spojují, aby vytvořily nový celek – například agresivní emoce mohou být integrovány s pocity, které by je brzdily, jako je soucit nebo úzkost. Právě toto míchání vytváří perspektivu, rovnováhu, emoční zralost a sociální zralost. Podstatou integrace v sociální oblasti je mísení bez prolínání nebo pospolitost bez ztráty oddělenosti. To vyžaduje dostatečnou předchozí diferenciaci.

Zdroj: “Hold On to Your Kids” Gordon Neufeld a Gabor Maté
Překlad: Xenie Majznerová

Shlédnutí: 227