Osobnost malého dítěte (od 2 do 5-7 let)

Infografika – Osobnost předškoláka

Předškoláci dobře ví, jak by se měli chovat správně, jen je pro ně velmi obtížné tak jednat a jejich dobré úmysly rychle mizí. Neexistuje lepší test zralosti dospělého, než nezralé chování předškoláka. Tajemství péče o ně je v pochopení, že jejich nezralost není chyba, ale součást jejich vývojového plánu. Tato infografika shrnuje vlastnosti, které často frustrují nebo matou dospělé, ale jsou nedílnou součástí povahy předškoláka.

PŘEDŠKOLÁK (dítě mezi 2 a 7 lety)

Předškoláci jsou jedni z nejméně pochopených lidí vůbec. Neumí se důkladně zamyslet, dělat několik věcí najednou, ani kontrolovat své emoce. V jedné chvíli jsou drzí, vzdorovití, a neposlušní, jen aby vzápětí rozzářili svou radostí a nakažlivým smíchem všechny v místnosti. Předškoláci dobře vědí, jak by se měli chovat správně, jen je pro ně velmi obtížné tak jednat a jejich dobré úmysly rychle mizí. Neexistuje lepší test zralosti dospělého, než nezralé chování předškoláka. Tajemství péče o ně je v pochopení, že jejich nezralost není chyba, ale součást jejich vývojového plánu. Předškoláci jsou nezralí z dobrého důvodu — jejich mozky jsou stále ve vývoji a jen v prvních třech letech života v něm za ideálních podmínek 100 miliard neuronů vytvoří biliony nových neuronových spojení. Jejich mozky se plně integrují až ve věku mezi 5 a 7 lety, nebo 7 a 9 lety u více citlivých dětí (u těch vnímavějších na podněty prostředí).

NEDOSTATEK SEBEOVLÁDÁNÍ A IMPULZIVITA

Předškoláci často jednají neuváženě, protože jejich mozek se může v daný okamžik soustředit pouze na jednu myšlenku nebo pocit. Reagují instinktivně a nejsou schopni vzít předem v úvahu možné důsledky svých činů.

POTŘEBA KONTAKTU A BLÍZKOSTI

Předškoláci chtějí být blízko dospělým, protože ještě nejsou schopni existovat samostatně. Jejich největší potřebou je blízkost dospělých, potřebují si odpočinout v naší péči, důvěřovat nám, že je povedeme. Neměli by se namáhat, aby si zasloužili naši lásku a pozornost.

NÁCHYLNOST KE VZDORU

Předškoláci mají tendenci se postavit na odpor, když se cítí k něčemu nuceni nebo řízeni ze strany někoho, na koho nejsou v daný okamžik vázáni. Chcete-li snížit odpor, je důležité nejprve získat jejich pozornost a zintenzivnit jejich touhu vás následovat, a teprve potom je o něco žádat, nebo přepínat na jiný druh činnosti.

HRAVOST

Předškoláci si rádi hrají a mají vrozené instinkty zkoumat, objevovat a vymýšlet. Ve hře se dítě formuje jako samostatná osoba, což mu pomůže projevovat se a zanechat stopu ve svém prostředí. Předškoláci si musí hrát, aby objevili své zájmy, uvolnili emoce a rozvíjeli kreativitu a schopnost řešit problémy.

NÁCHYLNOST K FRUSTRACI A AGRESI

Části mozku, které jsou zodpovědné za potlačování náhlých útočných impulzů v okamžiku frustrace, jsou u předškolních dětí stále ve vývoji. Jsou náchylní k agresi a když jsou naštvaní, potřebují účast dospělých, aby jim pomohli vyrovnat se s těmito silnými emocemi.

EGOCENTRISMUS

Je to opravdu všechno o nich, protože zdravý vývoj vyžaduje pochopení sebe sama a formování vlastní identity dříve, než budou připraveni na společenskou interakci. Je tedy nutné nejprve předškolákům pomoct pochopit sebe, dříve než začneme očekávat, že porozumí druhým.

STRACH ZE SEPARACE

Předškoláci mají silnou potřebu kontaktu, což znamená, že při odloučení od svých základních vazeb budou cítit ztrátu a znepokojení. Pokud je necháme v péči jiných dospělých, musí s nimi mít dostatečně silnou vazbu, aby se cítili v bezpečí. Čas spánku děti rovněž vnímají jako separaci, a proto často protestují při usínání.

UPŘÍMNOST

Předškoláci vše říkají, jak to je a uvádějí fakta tak, jak jsou. Politická korektnost a diplomacie předškolákům chybí, protože se hlavně snaží pochopit vlastní myšlenky a pocity, proto ignorují sociální konvence a očekávání.

NEDOSTATEK ÚCTY K JINÝM LIDEM

Předškoláci vidí svět jedinou optikou a to obvykle tou vlastní. Až budou schopni vzít v úvahu zároveň více než jeden úhel pohledu (to se zpravidla stane ve věku 5 až 7 let), budou schopni posoudit nejen své vlastní pocity, ale i pocity ostatních. Do té doby je úkolem dospělých předškoláky řídit a pomáhat jim v komunikaci s jinými lidmi.

OSTÝCHAVOST V KONTAKTU S CIZÍMI LIDMI

Ostýchavost je vazebný instinkt, který je určen pro zachování vazby mezi dospělým a dítětem. Nepotřebujeme předškolákům jejich přirozenou ostýchavost vymlouvat, jen je máme za úkol seznamovat a dohazovat s lidmi, kteří jsou součástí vesnice vazeb, která se o ně stará.

© Deborah Macnamara http://macnamara.ca/portfolio/infographic-the-preschooler-personality/

Překlad: Xenie Majznerová

Korektura: Veronika Skuhrovcová

Hlavní fotografie od uživatele Allan Mas ze služby Pexels

Shlédnutí: 2449